THÔNG TIN LIÊN HỆ TỚI BAN TỔ CHỨC
Thông tin về thay đổi hồ sơ dự thi vui lòng gửi về: thisinh.missteen@vtc.vn
Liên hệ hợp tác truyền thông
Mr. Lê Nhật Linh
0124.202.5191
Liên hệ hợp tác tài trợ
Mr. Dương Đức Phúc
090.485.9598