Trần Thị Mây
SBD: 001310
127

hà nam
Tuổi: 19
Chiều cao: 156

Thành tích cá nhân

Không có

Năng khiếu: Trang trí

Sở thích: Thích xem phim mỹ

Châm ngôn: Những thứ không thuộc về mình đừng nên giữ

Quan điểm
Lên án những hành vi xâm hại đến trẻ em