Nguyễn Thị Trà Giang
SBD: 001729
143

thái bình
Tuổi: 19
Chiều cao: 159

Thành tích cá nhân

Chưa có

Năng khiếu: Dance

Sở thích: Ca hát

Châm ngôn: Người không vì mình trời tru đất diệt!

Quan điểm
Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!