BẢNG XẾP HẠNG 9 THÍ SINH
Bạn đang xem
50
/100 thí sinh
Top Thí sinh dự thi Tỉnh/Thành Phố Số báo danh Tổng điểm
#1
Đặng Nguyễn Phương Nghi
Đồng Nai 000702 9420
#2
Nguyễn Thị Thảo Hương
Hải Dương 000328 4081
#3
Nguyễn Thị Trân Châu
Quảng Nam 000015 1424
#4
Nguyễn Bùi Nam Phương
Hồ Chí Minh 001547 987
#5
Trần Thị Phương Thảo
Phú Thọ 001570 318
#6
Cao Nhật Nguyệt
Quảng Ngãi 001195 270
#7
Trần Thị Thanh Thư
Hải Dương 000415 152
#8
Đỗ Thị Huệ
Hà Nội 000447 100
#9
Lê Nguyễn Ngọc Hân
Hồ Chí Minh 000316 28