BẢNG XẾP HẠNG 18 THÍ SINH
Bạn đang xem
50
/100 thí sinh
Top Thí sinh dự thi Tỉnh/Thành Phố Số báo danh Tổng điểm
#1
Nguyễn Bùi Nam Phương
Hồ Chí Minh 001547 870
#2
Nguyễn Thị Thảo Hương
Hải Dương 000328 472
#3
Đặng Nguyễn Phương Nghi
Đồng Nai 000702 268
#4
Phạm Thị Trâm Anh
Bà Rịa-Vũng Tàu 000292 209
#5
Hoàng Bảo Ngọc
Hà Tĩnh 001034 168
#6
Trần Thị Thanh Thư
Hải Dương 000415 130
#7
Đỗ Thị Huệ
Hà Nội 000447 100
#8
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Hồ Chí Minh 000469 66
#9
Nguyễn Thị Phương Dung
Hồ Chí Minh 001501 60
#10
Trần Thị Phương Thảo
Phú Thọ 001570 60
#11
Đỗ Trà My
Phú Thọ 001767 51
#12
Lê Nguyễn Ngọc Hân
Hồ Chí Minh 000316 16
#13
Trần Như Phương
Quảng Trị 000398 12
#14
Phạm Thùy Dương
Vĩnh Phúc 000876 4
#15
Sơn Hồ Bảo Trâm
Hồ Chí Minh 001368 4
#16
Nguyễn Thị Thuý
Lâm Đồng 000341 0
#17
Nguyễn Thị Trân Châu
Quảng Nam 000015 0
#18
Cao Nhật Nguyệt
Quảng Ngãi 001195 0